Badanie IT drogą do rozwoju przedsiębiorstw

Zaawansowany świat technologii sprawia, że większość przedsiębiorstw jest skomputeryzowana i zinformatyzowana. W firmach wdraża się nowe oprogramowania, korzysta z kilku sieci i serwerów, a wewnętrzna komunikacja odbywa się coraz częściej przez ogólnie dostępne lub dedykowane narzędzia, takie, jak czaty czy komunikatory. Każdego dnia wirtualnie wymieniane są terabajty danych. Warto zatem…