Polska kurczy elektrownie jądrowe: Nowa energetyka jądrowa

22 grudnia 2021

Nadmorskie miasta Lubiatów i Kopalino w polskiej gminie Choczewo zostały wybrane jako preferowane miejsce budowy największej elektrowni jądrowej w kraju.

Lubiatowo-Gopalino to obszar przybrzeżny, a Żarnowiec nad jeziorem (Zdj.: PEJ)

Wybór został ogłoszony przez Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ), agencję rządową, która opracowuje politykę instalacji sześciu reaktorów w wielu lokalizacjach do 2040 roku.

PEJ powiedział, że przy wsparciu Jacoba jako konsultanta technicznego, region przeszedł szeroko zakrojone badania środowiskowe i lokalizacyjne od 2017 roku. Możliwy rozwój energetyki jądrowej w Choczewie jest przedmiotem debaty publicznej od początku realizacji polskiego projektu w 2011 roku. W regionie powstały trzy lokalne centra informacyjne, m.in. w ramach ogólnopolskiej akcji podnoszenia świadomości na temat energetyki jądrowej. Celem było „aby każdy stworzył własną opinię”.

Zakończono „istotne” prace związane z oceną oddziaływania na środowisko – poinformował PEJ, ogłaszając opcję lokalizacyjną. Zauważył, że w trakcie badania opracowano przepisy krajowe i europejskie, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w raporcie końcowym. „Dlatego po wejściu w życie znowelizowanych przepisów raport zostanie ukończony w pierwszym kwartale przyszłego roku i przekazany do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska” – poinformował.

Badanie rozpoczęło się od 92 potencjalnych lokalizacji, powiedział PEJ. Zostały one ocenione jako „czynniki, takie jak charakterystyka terenu, dostępność zimnej wody, wzorce ochrony przyrody, obszary Natura 2000 oraz lokalizacja istniejących i możliwych do rozbudowy elementów infrastruktury, sieci energetyczne, drogowe i kolejowe”. (Natura 2000 to zintegrowana sieć chronionych siedlisk w całej Unii Europejskiej.)

Potwierdziło to, że województwo pomorskie jest ogólnie istotne, a szeroko zakrojone badania rozpoczęto zarówno w Lupiato-Gopalino, jak iw Żarnowcu. PEJ powiedział, że lokalizacja Lupiato-Gopalino była „najlepszą drogą dla środowiska i bezpieczną dla ludzi”.

„Chcemy, aby cały proces inwestycyjny w pierwszą w Polsce elektrownię jądrową był od początku przejrzysty, odpowiedzialny i na najwyższym poziomie” – powiedział Tomasz Stępień, prezes PEJ. „Długoterminowa i kompleksowa analiza” możliwości budowy elektrowni była w ostatnich latach priorytetem firmy – powiedział.

READ  Otwarcie Turnieju Pianistycznego Kovit-19 Późnego Sobina w Polsce KTAB

Ostatni sondaż PEJ wykazał, że 74 proc. popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, a 63 proc. mieszkańców Choczewa, Gniewina i Korkowa na budowę obiektów jądrowych na Pomorzu.

Opracowane i napisane przez World Nuclear NewsCyril Lamb

„Student. Prawdopodobnie specjalista od kafeterii w kafeterii. Profesjonalista telewizyjny. Kuglarz. Profesjonalny specjalista od żywności. Typowy alkoholik.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top