Polska odnotowała drugą co do wielkości poprawę w Europie w zakresie cyfrowych usług publicznych

Polska odnotowała drugą co do wielkości poprawę w Europie w zakresie cyfrowych usług publicznych

Polska od 2020 roku odnotowała drugi co do wielkości postęp w Europie w zakresie cyfryzacji usług publicznych.

W najnowszej wersji Test porównawczy e-administracjiZ badania przygotowanego przez Capgemini na zlecenie Komisji Europejskiej Polska uzyskała średni dwuletni wynik 69 na 100 za okres obejmujący lata 2022 i 2023. W sezonie 2021/2022 było ich 62, a w sezonie 2020/2021 55.

Dało to Polsce drugą co do wielkości poprawę spośród 37 badanych krajów w porównaniu z edycją 2020/2021, za Grecją, która wzrosła o 16 punktów z 52 do 68.

Jednak w wartościach bezwzględnych wynik Polski plasuje się poniżej średniej UE wynoszącej 76. Kraje z najwyższymi wynikami to Malta (97 punktów), Estonia (92) i Luksemburg (90).

Najgorsze ogólne wyniki uzyskano w Mołdawii (32) i Macedonii Północnej (36), natomiast najniższe wśród państw członkowskich UE były w Rumunii (48) i na Cyprze (60).

„Od kilku lat poziom dostępności usług publicznych w Internecie jest w Polsce bardzo wysoki i widać, że wciąż się pod tym względem rozwijamy” – powiedział Marek Wuni z Capgemini Polska, cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAB). ). )

„W wielu obszarach cyfryzacji jesteśmy oceniani wyżej niż średnia europejska. Na przykład dostępność pomocy czy wsparcia online dla użytkowników. Serwisy polskiego rządu uzyskały tu 100 punktów, podczas gdy średnia europejska to 90” – dodał.

Badanie obejmuje wszystkie 27 państw członkowskich UE, trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandię, Norwegię i Szwajcarię) oraz siedem krajów kandydujących do UE (Turcję, Serbię, Ukrainę, Albanię, Czarnogórę, Macedonię Północną i Mołdowę).

Ocenia usługi publiczne online w czterech wymiarach:

  • Koncentracja na użytkowniku (w jakim stopniu usługi są oferowane online? Na ile są przyjazne dla urządzeń mobilnych?),
  • Przejrzystość (Czy administracja publiczna zapewnia jasne i przejrzyste informacje na temat sposobu świadczenia swoich usług?)
  • Kluczowe czynniki umożliwiające (Jakie są technologiczne czynniki napędzające świadczenie usług e-administracji?)
  • Usługi transgraniczne (jak łatwo obywatele zagranicy mogą uzyskać dostęp do usług online i z nich korzystać?).
READ  Polska staje się dla Waszyngtonu bramą do regionalnej dyplomacji energetycznej

Cztery wymiary są dodatkowo podzielone przez 14 wskaźników. Przygotowując rankingi, Capgemini przeanalizowało średnio 396 stron rządowych dla krajów UE i 403 dla pozostałych krajów.

Przepraszam, że przeszkadzam w czytaniu. Kontynuacja artykułu poniżej.


Notatki z Polski są prowadzone przez niewielki zespół redakcyjny i wydawane przez niezależną fundację non-profit, utrzymywaną z datków naszych czytelników. Bez Waszego wsparcia nie moglibyśmy robić tego, co robimy.

Przejrzystość konstrukcji usług, dostęp do identyfikacji elektronicznej, dokumentów elektronicznych i wstępnie wypełnionych formularzy to wskaźniki, które Polska wypada powyżej średniej UE.

Wśród kluczowych wymiarów największy wzrost przejrzystości odnotowała Polska, poprawiając swój wynik o 23 punkty do 65 w porównaniu z poprzednią edycją.

W zorientowaniu na użytkownika Polska uzyskała 90 punktów (wzrost o jeden punkt), a w usługach transgranicznych osiągnęła 43 punkty (wzrost o sześć punktów).

W ostatnich latach Polska wprowadziła możliwość cyfrowego korzystania z wielu usług publicznych, w tym m.in. mObywatela zamiast fizycznego dowodu osobistego i elektronicznych recept lekarskich.

Główny autor obrazu: Mantri dwa Saifrisakji (poniżej CC BY-NC-ND 3.0 PL)

Cyril Lamb

„Student. Prawdopodobnie specjalista od kafeterii w kafeterii. Profesjonalista telewizyjny. Kuglarz. Profesjonalny specjalista od żywności. Typowy alkoholik.”

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *