Fundusze unijne wspierają bezpieczeństwo energetyczne Polski – polityka regionalna

25.05.2022Z uwagą

UE wspiera modernizację gazociągów przesyłowych oraz budowę skroplonego gazu ziemnego (LNG) finansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski.

Dzięki znaczącym inwestycjom współfinansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) poprawiło się bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski. Obejmuje to projekty takie jak terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu. Instrument „Łącząc Europę” (CEF) dokonał powiązanych inwestycji w rurociągi przesyłowe i nowe połączenia z Litwą, Słowacją i Norwegią.

Projekt terminalu LNG otrzymał dofinansowanie z grantu EFRR i unijnego programu naprawy.

W latach 2014-2020 EFRR współfinansował dodatkowe zwiększenie pojemności terminalu LNG o dodatkowe zbiorniki magazynowe i rekasyfikatory. Po rozbudowie LNG Polska będzie mogła importować drogą morską prawie 33% swojego zapotrzebowania na gaz ze Stanów Zjednoczonych, Kataru czy innych producentów LNG.

Ponadto EFRR wspierał projekty gazociągów. Do końca 2015 roku zmodernizowano lub wybudowano ponad 1 000 km gazociągów przesyłowych wspieranych przez EFRR, co czyni ją największą inwestycją w sieci przesyłu gazu od dziesięcioleci.

Modernizacja sieci przesyłowej gazu w latach 2014-2020 była dodatkowo wspierana przez EFRR. Dodatkowe 571 km sieci gazowej zostanie zmodernizowane lub nowo wybudowane. Część projektów przesyłowych gazu została już zakończona.

Polska_Gas_System_Prezentacja_25052022

Ponadto Polska jest największym beneficjentem CEF w sektorze energetycznym, z 920 mln UR (ponad 4 mld zł) w ciągu ostatnich pięciu lat na projekty związane z gazem i energią elektryczną. Projekty w istotny sposób przyczyniają się do bezpieczeństwa dostaw poprzez dywersyfikację i zwiększenie zdolności importowych gazu. Są to między innymi połączenia GIPL Polska-Litwa (niedawno otwarte), Gazociąg Bałtycki (Polska, Dania i Norwegia) oraz Połączenie Polska-Słowacja (wkrótce otwarte).

Ponadto Fundusz Polityki Integracji UE sfinansował budowę i rozbudowę czterech podziemnych magazynów gazu w latach 2007-2013, co przyczyniło się do łącznego wzrostu pojemności czynnej magazynów gazu o 1 024 mln m³, co stanowi wzrost o jedną trzecią pojemności magazynów . Wtedy.

READ  Polska wydaje wizę humanitarną drugiemu białoruskiemu sportowcowi National

Finansowanie to pokazuje, jak ważny jest wkład UE w poprawę sieci wymiany gazu w Polsce, dywersyfikację rynku gazu i poprawę magazynowania gazu.

Bezpieczeństwo zasilania

Unia Europejska sfinansowała połączenia elektroenergetyczne Polski (łącze litowo-słupowe) z krajami bałtyckimi, aby uwolnić te kraje z systemu rosyjskiego. W latach fiskalnych 2007-2013 Polska wybudowała połączenie podświetlane w ramach sieci połączeń wokół Morza Bałtyckiego.

Połączenie przyświetlone polega na budowie czterech linii przesyłowych o łącznej długości 400 km. W ramach projektu opracowano infrastrukturę sieciową, która umożliwi dostęp do około 500 MW energii elektrycznej przez połączenie transgraniczne z Litwą. Wkład EFRR do projektu wynosi 200,5 mln euro.

Nowy podmorski kabel wysokiego napięcia (Harmony Link) łączący Polskę i Litwę zostanie zbudowany zgodnie z politycznym planem zatwierdzonym przez Komisję Koordynacyjną Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i krajów bałtyckich. Komisja wspiera politycznie i finansowo państwa bałtyckie w realizacji celu, jakim jest funkcjonowanie ich systemu elektroenergetycznego niezależnie od systemów rosyjskich. Harmony Link otrzymał dofinansowanie z CEF, a jego budowa wciąż trwa. Projekt ma zostać uruchomiony do 2026 roku i podwoić moc do 1000 MW.

Inwestycja w politykę integracyjną w fazach elektroenergetycznych od 2014 do 2020 roku wynosi 400 400 mln. Inwestycje w sieci energetyczne mają na celu poprawę bezpieczeństwa dostaw energii (sieci przesyłowe i dystrybucyjne oraz smart grids). Na uwagę zasługuje projekt połączenia elektroenergetycznego wysokiego napięcia Krajnik-Baczyna-Plewiska podłączony do niemieckiego systemu elektroenergetycznego.

Ucz się więcej:

Wsparcie UE (Polska)

Polzka Elektroenergetyczne Polska-Litwa (Polska)

Wsparcie z UE (Polska)

Plan lub plan (Polska)

INEA: Polska

Cyril Lamb

„Student. Prawdopodobnie specjalista od kafeterii w kafeterii. Profesjonalista telewizyjny. Kuglarz. Profesjonalny specjalista od żywności. Typowy alkoholik.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top