Polska widzi powolne ożywienie w przemyśle | pstryknąć

Polska widzi powolne ożywienie w przemyśle |  pstryknąć

W ujęciu miesięcznym produkcja spadła o 0,1% po dwóch miesiącach wzrostu. Potwierdza to zachowanie wskaźników gospodarczych, np. PMI z Polski i Niemiec, poprawiają się, ale na niskim poziomie.

Ponownie największe roczne spadki zanotowano w branżach związanych z eksportem, takich jak sprzęt elektryczny (16,6% r/r), komputery oraz wyroby elektroniczne i optyczne (13,0% r/r). Natomiast wzrosty odnotowano w obszarach związanych z popytem krajowym, takich jak produkcja odzieży (19,1% r/r) i farmaceutyka (13,5% r/r). Silnie rośnie także produkcja w obszarach inwestycyjnych i energetycznych, takich jak naprawy, konserwacja i montaż maszyn i urządzeń (19,6% rok do roku). Odnotowaliśmy silny wzrost wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, gazu, pary i gorącej wody (17,2% r/r). Sugeruje to, że w dalszym ciągu powinniśmy obserwować wzrost inwestycji w strukturze PKB na początku IV kw. 2023 r. oraz pogłębianie się spadku eksportu.

Ogólny obraz danych o przetwórstwie przemysłowym na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wskazuje na powolną poprawę, choć na razie dotyczy to głównie branż związanych z popytem krajowym. Poprawa wskaźników koniunktury w kraju i u głównych partnerów handlowych Polski sugeruje, że dekoniunktura w branży już za nami i na początku roku można spodziewać się dalszej poprawy koniunktury.

Z kolei spadek inflacji PPI w październiku wzrósł do 4,1% (po rewizji) z 2,7% we wrześniu. Wynika to głównie z benchmarku z 2022 r., ale zaobserwowaliśmy także spadek w ujęciu miesięcznym. W porównaniu do września ceny w segmencie produkcji i przetwórstwa koksu i produktów rafinacji ropy naftowej spadły mocniej przy światowych cenach surowców energetycznych i umocnieniu złotego. Jednakże dynamika m/m spadła w większości segmentów produkcyjnych. Uważamy, że najbliższe miesiące upłyną pod znakiem dalszej deflacji cen producentów.