Polska wydaje wizę humanitarną drugiemu białoruskiemu sportowcowi National

Warszawa, Polska (AP) – Polski prawodawca, drugi białoruski sportowiec, powiedział, że otrzymał wizę humanitarną i azyl w Polsce od jeźdźca, który został wydalony z krajowej drużyny olimpijskiej po skrytykowaniu urzędników państwowych.

Białoruska ujeżdżalnia Olga Safronova, której tego lata zabroniono jechać na igrzyska olimpijskie w Tokio, chce trenować i rywalizować z polską reprezentacją jeździecką, powiedział w niedzielę opozycyjny ustawodawca Jonah Klிக்szk-Rostkovska.

Ta strona wymaga JavaScript.

Do czytania treści premium potrzebny jest skrypt JavaScript. Włącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki.

kAm $27C @[email protected] AC @3 = 6>D 3682? H96? D96> 256 2? 8CJ 4 @ >> 6? ED 23 @ FE E96 2FE9 C: E2C: 2? C68:> 6 @ 7 q6 = 2CFD! C6D: 56? Ep = 6I2? 56C {F <2D96? < @ H9: = 6:? [email protected]= 2? 5[ H96? @?6 @7 96C [email protected] H2D D2:5 [email protected] 36 =:>A:?8 2?5 F?7:E [email protected] [email protected]>A6E:E:@?] %96 [email protected]>> 6? [email protected][email protected][email protected] C6>@[email protected]>E96 q6=2CFD:2? E62> 7% 65 2D 2? 2E:⁇? 2 = 6? 6> J[ z=FK:<#@DE<@HD<2 [email protected]=5 %96 [email protected]:2E65 !C6DD]k ^ Tak

kAm $ 27C @[email protected] G2 564: 565 E @ D66[ 2?5 😕 >:5pF8FDE E96J H6C6 :DDF65 9F>2?:E2C:2? G:D2D 3J [email protected]=2?5VD [email protected]?DF=2E6 😕 {G:G[ &<C2:?6[ H96C6 E96J H6?E [email protected] A:4< E96> FA[ [email protected]:?8 [email protected] z=FK:<#@DE<@HD<2]k ^ Tak

kAm’6E6C 😕 2C:2? D 😕 [email protected] = 2? 5 7 F? 5? @ AC @ 3 = 6> H: E9 E96 9 @ CD6]w6C EH @@ E96C 9 @ CD6D 92G6 2 = D @ 366? 3C @ F89E E @! = 2? 5]k ^ Tak

kAm {2DE>? E9 q6 = 2CFD: 2? ~ = J> A: 4 DAC 😕 E6C zCJDED 😕 2% D:> 2? @FD <2J2 [email protected]? 5 D96 = E6C:? [email protected]= 2? 5 [email protected]@: 5 AF?: D9> 6? E 2E 9 @> 6 27E6C 4C: E: 4: K 😕 8 E62> @ 77: 4: 2 = D 2E E96% O: 4 v2 > 6D[ H96C6 D96 H2D 32CC65 [email protected]> A2CE:4:A2E:?8] s67J:? 8 q6 = 2CFD: 2? 2FE9 C: E: 6D H9 WE: 65 E @ D6? 5 96C 9 @> 6[ D96 6?82865 E96 96=A @7 y2A2?6D6 [email protected]=:46 2E E96 %@<[email protected] 2:[email protected] 2?5 6G6?EF2==J >256 96C H2J [email protected] [email protected]=2?5[ H9:49 :DDF65 96C 9F>2?:E2C:2? G:D2]k ^ Tak

READ  FNE w Gdyni Polski FF 2021: Status komara

kAm} @H DA? D @ C65 3J! @ = 2? 5VD @: = 8:2? E ~ C = 6?[ %D:>[email protected]<2J2 D2JD D96 766=D D276 2?5 [email protected] [email protected] [email protected] @? [email protected] [email protected] <66A FA 2 [email protected]=54=2DD CF??:?8 42C66C]k ^ Tak

kAm! @ = 2? 5 92D 2 = D @@ 776C65 C67F86 E @ q6 = 2CFD 5: DD: 56? ED 2? 5 4C: E: 4D 7 F <2D96? <@ H9 @ 2C6 7 = 66:? 8 C6AC: D2 = D]k ^ Am

kAm ———— k. Um

kAm% 9: D DE CJ 92D 366? 4 @ CC64E65 E @ D2J 4 @? DF = 2E6:? {G: G[ [email protected] 6>32DDJ]k ^ Tak

kAm ——— k ^ Am

kAmu @ == @ H 2 == p! DE @C: 6D? q6 = 2CFD 2E k2 E2C86ElQU> 52D9j3 = 2? ^ 9F3 q6 = 2CFDQm9EEADi 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^ 9F3

Prawa autorskie 2021 Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, transmitowany, przerabiany ani redystrybuowany bez zezwolenia.

Cyril Lamb

„Student. Prawdopodobnie specjalista od kafeterii w kafeterii. Profesjonalista telewizyjny. Kuglarz. Profesjonalny specjalista od żywności. Typowy alkoholik.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top